Naše mašine se široko primjenjuju u industriji prerade mesa, prehrani pšenice i brzo smrznute hrane.

Rezač smrznutog mesa